бих искал комбинация от сенки за сенки, съставена от цветове, подобни на перата на този папагал.

Leave a Reply

Your email address will not be published.