Милани Марбелизирани изпечени сенки (7,49 долара всяка), предлагани сега в дрогерии, както и по същия начин онлайн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.